Shiatsu - Shizuto Masunaga

L'une des rares vidéos montrant Shizuto Masunaga entrain de pratiquer .